Nghị quyết Về việc thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 24/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/12/2023
Ngày hiệu lực 08/12/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về việc thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Các văn bản về đất đai
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm Tải về