Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 17/2006/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/01/2006
Ngày hiệu lực 27/01/2006
Trích yếu nội dung Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Các văn bản về thuế trước bạ
Người ký duyệt Phan Văn Khải
Tài liệu đính kèm Tải về