Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 35/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2023
Ngày hiệu lực 07/01/2024
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Các văn bản về quản lý thuế
Người ký duyệt Nguyễn Trung Hoàng
Tài liệu đính kèm Tải về