Quyết định Quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án, giám sát thi công công trình và mức chi phí bảo trì công trình trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 01/2024/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/01/2024
Ngày hiệu lực 15/01/2024
Trích yếu nội dung Quyết định Quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án, giám sát thi công công trình và mức chi phí bảo trì công trình trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Nguyễn Trung Hoàng
Tài liệu đính kèm Tải về