Quyết định Quy định giá dịch vụ thoát nước thải trong đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 03/2024/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/02/2024
Ngày hiệu lực 04/03/2024
Trích yếu nội dung Quyết định Quy định giá dịch vụ thoát nước thải trong đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm Tải về