THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM A KHOẢN 4 ĐIỀU 6 THÔNG TƯ SỐ 152/2015/TT-BTC NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ TÀI NGUYÊN
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 174/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 28/10/2016
Ngày hiệu lực 28/10/2016
Trích yếu nội dung THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM A KHOẢN 4 ĐIỀU 6 THÔNG TƯ SỐ 152/2015/TT-BTC NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ TÀI NGUYÊN
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Các văn bản về thuế tài nguyên
Người ký duyệt Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Tài liệu đính kèm Tải về