THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ TÀI NGUYÊN
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 152 /2015/TT-BTC
Ngày ban hành 02/10/2015
Ngày hiệu lực 02/10/2015
Trích yếu nội dung THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ TÀI NGUYÊN
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Các văn bản về thuế tài nguyên
Người ký duyệt Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Tài liệu đính kèm Tải về