LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 71/2014/QH13
Ngày ban hành 26/11/2014
Ngày hiệu lực 26/11/2014
Trích yếu nội dung LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Các văn bản về thuế tài nguyên
Người ký duyệt NGUYỄN SINH HÙNG
Tài liệu đính kèm Tải về