Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 26/2012/QH13
Ngày ban hành 22/11/2013
Ngày hiệu lực 22/11/2013
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Các văn bản về thuế thu nhập cá nhân
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về