Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 91/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/10/2014
Ngày hiệu lực 01/10/2014
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Các văn bản về thuế thu nhập cá nhân
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về