Quyết định Ban hành Quy định mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 38/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/12/2019
Ngày hiệu lực 09/01/2020
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Quy định mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chế độ, chính sách
Người ký duyệt Đồng Văn Lâm
Tài liệu đính kèm Tải về