Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 14/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/06/2020
Ngày hiệu lực 06/07/2020
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Các văn bản về quản lý thuế
Người ký duyệt Trần Anh Dũng
Tài liệu đính kèm Tải về