Hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm doanh nghiệp
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 09/2020/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 24/07/2020
Ngày hiệu lực 24/07/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm doanh nghiệp
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Chế độ, chính sách
Người ký duyệt Trần Thanh Nam
Tài liệu đính kèm Tải về