Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 12/2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/11/2020
Ngày hiệu lực 19/11/2020
Trích yếu nội dung Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Chế độ, chính sách
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm Tải về