Hướng dẫn về đăng ký thuế
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 105/2020/TT-BTC
Ngày ban hành 03/12/2020
Ngày hiệu lực 17/01/2021
Trích yếu nội dung Hướng dẫn về đăng ký thuế
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Các văn bản về quản lý thuế
Người ký duyệt Trần Xuân Hà
Tài liệu đính kèm Tải về