Sửa đổi, bổ sung một số điều Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 29/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2020
Ngày hiệu lực 08/01/2021
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Các văn bản về đất đai
Người ký duyệt Nguyễn Trung Hoàng
Tài liệu đính kèm Tải về