Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 27/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/12/2020
Ngày hiệu lực 01/01/2021
Trích yếu nội dung Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Các văn bản về đất đai
Người ký duyệt Nguyễn Trung Hoàng
Tài liệu đính kèm Tải về