Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thị hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 146/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 18/12/2020
Ngày hiệu lực 01/01/2021
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thị hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Các văn bản về đất đai
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm Tải về