TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 3578
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2615/UBND-CNXD 29/05/2024 V/v rà soát các quy định của Luật Đầu tư công
Lượt xem: 3
Tải về 0
2604/UBND-CNXD 29/05/2024 V/v thực hiện dự án Khu đô thị Tây Nam phường 7, thành phố Trà Vinh
Lượt xem: 3
Tải về 2
2609/UBND-THNV 29/05/2024 V/v thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 3
Tải về 0
2595/UBND-CNXD 28/05/2024 V/v đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật các tổ chức tín dụng
Lượt xem: 4
Tải về 1
2598/UBND-CNXD 28/05/2024 V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân vốn dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng hạ tầng thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang
Lượt xem: 4
Tải về 0
2587/UBND-KT 28/05/2024 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 28/2024/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Lượt xem: 8
Tải về 1
2586/UBND-CNXD 28/05/2024 V/v kết quả triển khai các dự án xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng ĐBSCL đã được hỗ trợ từ nguồn dự phòng NSTW năm 2023
Lượt xem: 5
Tải về 3
2585/UBND-CNXD 28/05/2024 V/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2023 sang năm 2024
Lượt xem: 8
Tải về 2
2592/UBND-NN 28/05/2024 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ
Lượt xem: 7
Tải về 1
2591/UBND-NN 28/05/2024 V/v triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Lượt xem: 9
Tải về 3
2589/UBND-THNV 28/05/2024 V/v tham mưu, đề xuất tháo gỡ khó khăn kết quả các Chỉ số PCI và PGI năm 2023
Lượt xem: 8
Tải về 1
2588/UBND-CNXD 28/05/2024 V/v tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện các nội dung Thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2025
Lượt xem: 7
Tải về 0
2584/UBND-KGVX 28/05/2024 V/v thực hiện Công văn số 1980/BTTTT-KHTC ngày 22 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Lượt xem: 8
Tải về 0
2582/UBND-NN 28/05/2024 V/v kiểm tra, xử lý đề xuất của Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè tại Tờ trình số 116/TTr-UBND
Lượt xem: 10
Tải về 2
2577/UBND-NN 27/05/2024 V/v kiểm tra, xử lý đề xuất của Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú tại Tờ trình số 88/TTr-UBND
Lượt xem: 9
Tải về 7
2574/UBND-NN 27/05/2024 V/v kiểm tra, xử lý kiến nghị, đề xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh tại Báo cáo 362/BC-UBND
Lượt xem: 8
Tải về 4
2559/UBND-NN 27/05/2024 V/v tham mưu, đề xuất xử lý kiến nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về phê duyệt dự toán Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 7
Tải về 2
2581/UBND-NN 27/05/2024 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 238/TB-VPCP ngày 22/5/2024 của Văn phòng chính phủ
Lượt xem: 6
Tải về 0
2580/UBND-NN 27/05/2024 V/v thực hiện Công văn số 3481/VPCP-NN của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Lượt xem: 8
Tải về 0
2556/UBND-NN 27/05/2024 V/v cung cấp thông tin về những khó khăn, vướng mắc trong thu hút đầu tư và vận hành các dự án thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt
Lượt xem: 6
Tải về 3
12345678910...