English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 1355
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2461/UBND-KT 14/06/2022 Phổ biến Thông tư số 30/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Tải về
59/BC-VP 13/06/2022 Báo cáo tuần từ ngày 03/6/2022 đến ngày 09/6/2022 Tải về
2408/UBND-CNXD 10/06/2022 V/v phổ biến Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ Tải về
2411/UBND-CNXD 10/06/2022 V/v phổ biến Thông tư số 08/2022/TT-BKHCN ngày 06/6/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ Tải về
1014/QĐ-UBND 09/06/2022 Về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh Tải về
50/BC-VP 07/06/2022 Báo cáo tuần từ ngày 27/5/2022 đến ngày 02/6/2022 Tải về
2221/UBND-CNXD 31/05/2022 V/v thực hiện Thông báo số 159/TB-VPCP ngày 27/5/2022 của Văn phòng Chính phủ Tải về
2187/UBND-NN 29/05/2022 V/v tiếp tục thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Tải về
2186/UBND-CNXD 29/05/2022 V/v thực hiện Công văn số 2824/BCT-KHCN ngày 25/5/2022 của Bộ Công Thương Tải về
2168/UBND-KGVX 27/05/2022 Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và dịch bệnh mùa hè năm 2022 Tải về
2166/UBND-THNV 27/05/2022 V/v đăng ký chứng thu số chuyên dùng Chính phủ theo Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
2061/UBND-THNV 23/05/2022 V/v đôn đốc, thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến Tải về
2039/UBND-CNXD 20/05/2022 V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 3046/VPCP-KSTT ngày 17/5/2022 của Văn phòng Chính phủ Tải về
2020/UBND-CNXD 19/05/2022 V/v đề xuất đầu tư Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Trà Vinh Tải về
1166/VP-NC 18/05/2022 Về việc triển khai các biện pháp ngăn chặn việc đăng tải các nội dung trái quy định của pháp luật trên Cổng/ Trang thông tin điện tử Tải về
36/BC-VP 17/05/2022 Báo cáo tuần từ ngày 06/5/2022 đến ngày 12/5/2022 Tải về
1940/UBND-CNXD 17/05/2022 Thực hiện Văn bản số 10/BC-UBQGCĐS ngày 13/5/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông Tải về
1954/UBND-THNV 17/05/2022 Nâng cao hiệu quả việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa, trả kết quả giải quyết TTHC của doanh nghiệp BCCI Tải về
1911/UBND-THNV 16/05/2022 Hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ tài liệu số hóa Tải về
1897/UBND-THNV 13/05/2022 V/v thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg Tải về
12345678910...

Chung nhan Tin Nhiem Mang