TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 2568
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
804/UBND-THNV 22/02/2024 V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024
Lượt xem: 16
Tải về 1
211/QĐ-UBND 21/02/2024 Quyết định Về việc công nhận huyện Càng Long, huyện Châu Thành và thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện
Lượt xem: 11
Tải về 0
778/UBND-CNXD 21/02/2024 V/v thực hiện Công điện số 14/CĐ-TTg ngày 18/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 21
Tải về 3
788/UBND-NC 21/02/2024 V/v tăng cường thực hiện các biện pháp công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 13
Tải về 1
771/UBND-NN 20/02/2024 V/v triển khai thực hiện Công điện số 13/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 11
Tải về 0
760/UBND-THNV 20/02/2024 V/v thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết tình hình công tác tháng 01, xây dựng chương trình công tác tháng 02/2024 của Tỉnh ủy
Lượt xem: 20
Tải về 4
724/UBND-NN 16/02/2024 Bảo vệ môi trường trong nuôi tôm thâm canh mật độ cao và nuôi cá lóc trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 19
Tải về 1
740/UBND-KT 16/02/2024 V/v phổ biến Thông tư số 07/2024/TT-BTC ngày 05 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Lượt xem: 15
Tải về 0
196/QĐ-UBND 16/02/2024 Quyết định Phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông nội tỉnh, các tuyến kênh trục và kênh cấp 1 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 25
Tải về 4
732/UBND-CNXD 16/02/2024 V/v thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 06/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ (công nhận giấy phép lái xe quốc tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc)
Lượt xem: 26
Tải về 0
730/UBND-NN 16/02/2024 V/v thực hiện Quyết định số 171/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 26
Tải về 2
727/UBND-THNV 16/02/2024 V/v thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ
Lượt xem: 26
Tải về 2
722/UBND-NN 16/02/2024 V/v triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 32
Tải về 1
707/UBND-KT 15/02/2024 V/v phổ biến Thông tư số 10, 12/2024/TT-BTC ngày 05 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Lượt xem: 21
Tải về 1
711/UBND-KT 15/02/2024 V/v phổ biến Nghị định số 14/2024/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ
Lượt xem: 30
Tải về 1
710/UBND-KT 15/02/2024 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 21
Tải về 0
713/UBND-KT 15/02/2024 V/v cung cấp thông tin danh mục dự án kêu gọi đầu tư trong năm 2024 và kế hoạch các năm tiếp theo
Lượt xem: 31
Tải về 10
704/UBND-KGVX 15/02/2024 V/v thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh năm 2024
Lượt xem: 19
Tải về 2
695/UBND-KGVX 09/02/2024 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 13/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ
Lượt xem: 24
Tải về 4
690/UBND-NN 08/02/2024 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 26
Tải về 0
12345678910...