English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 988
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2993/UBND-KT 27/07/2021 Đề xuất quy hoạch và đầu tư dự án Khu đô thị Tây Nam, phường 7 thành phố Trà Vinh Tải về
2960/UBND-THNV 26/07/2021 Cung cấp thông tin cập nhật tình hình hợp tác với Bỉ Tải về
2961/UBND-KT 26/07/2021 Triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ Tải về
2962/UBND-KT 26/07/2021 Xây dựng Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số Tải về
2971/UBND-THNV 26/07/2021 Cấp tiền thưởng và khung Bằng công nhận Danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" Tải về
2976/UBND-THNV 26/07/2021 Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Tải về
2979/UBND-KT 26/07/2021 Hỗ trợ vận chuyển và phối hợp triển khai các điểm bán hàng hóa thiết yếu ứng phó với dịch Covid-19 Tải về
2978/UBND-THNV 26/07/2021 Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
2981/UBND-NC 26/07/2021 Báo cáo Bộ Nội vụ về các Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính Tải về
2982/UBND-NC 26/07/2021 Gia hạn lộ trình và kinh phí thực hiện chỉnh lý tài liệu tích đống Tải về
2983/UBND-NC 26/07/2021 Triển khai thực hiện Quy định số 709-QĐ/TU ngày 23/7/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Tải về
2957/UBND-KGVX 24/07/2021 Triển khai thực hiện Chỉ thị 07/CT-BYT ngày 15/7/2021 của Bộ trưởng Bộ y tế Tải về
2959/UBND-KGVX 24/07/2021 Xin hỗ trợ trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19 Tải về
2939/UBND-KT 23/07/2021 Hướng dẫn một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội Tải về
2940/UBND-KGVX 23/07/2021 Tiếp tục thực hiện Chương trình quảng bá tác phẩm của các tác giả tỉnh Trà Vinh Tải về
2941/UBND-KGVX 23/07/2021 Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ Tải về
2942/UBND-KGVX 23/07/2021 Tiếp tục gia hạn thời gian sử dụng bảo hiểm y tế Tải về
2943/UBND-KT 23/07/2021 Góp ý dự thảo Thông tư của bộ tài chính Tải về
2944/UBND-KT 23/07/2021 Mua sắm máy móc,thiết bị chuyên dùng của Bệnh viện Quân dân y Trà Vinh Tải về
2935/UBND-CNXD 23/07/2021 Tăng cường tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Tải về
12345678910...