Điều chỉnh danh mục dự án tại Phụ lục số IV kèm theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 47/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/12/2022
Ngày hiệu lực 09/12/2022
Trích yếu nội dung Điều chỉnh danh mục dự án tại Phụ lục số IV kèm theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Các văn bản về quản lý thuế
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm Tải về