English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Hội nghị triển khai rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ và đẩy mạnh xây dựng hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

Sáng ngày 11/11, ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022-2025 và đẩy mạnh xây dựng hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. Tại điểm cầu Trà Vinh có ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ban, ngành dự hội nghị.    

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Trà Vinh

Hội nghị với sự tham gia của 22 Bộ, cơ quan ngang Bộ và 63 địa phương nhằm mục đích quán triệt, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương triển khai xây dựng kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước theo tinh thần của Nghị quyết số 131/NQ-CP và Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019.

Từ năm 2020 đến nay, công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh đạt nhiều kết quả tích cực. Đã cắt giảm, đơn giản hóa 1.758/17.687 quy định kinh doanh tại 143 văn bản QPPL; cắt giảm, đơn giản hóa 1.107 quy định, kinh doanh.

Về đổi mới thực hiện thủ tục hành chính, cả nước đã thành lập 11.700 bộ phận một cửa để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. 53/63 địa phương đã thực hiện hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, 5,92% kết quả giải quyết TTHC được cấp bản điện tử có giá trị pháp lý. Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Cổng dịch vụ công Quốc gia, hoàn thành tích hợp, cung cấp 21/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành. Trong đó, 90% các cơ quan đã xử lý công việc trên môi trường điện tử; 70% lãnh đạo các cấp sử dụng chữ ký số; hơn 14,2 triệu văn bản điện tử gửi, nhận qua Trục liên thông văn bản quốc gia; 98% các đơn vị đã thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp hành chính; 69/179 chế độ báo cáo được tích hợp hoặc nhập liệu trực tiếp trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. 

Hội nghị tập trung thảo luận những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để triển khai kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định kinh doanh và tham vấn người dân, doanh nghiệp trong quá trình cải cách hành chính theo quy định; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong các bộ, cơ quan ngang bộ và các địa phương.

Ngoài ra, các đại biểu cùng chia sẻ, trao đổi những ý kiến đóng góp và thực tiễn tại địa phương để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoàn thiện thủ tục hành chính nội bộ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính nhấn mạnh Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ là một trong những Nghị quyết đi thẳng vào những điểm hạn chế hiện nay mà các bộ, ngành, địa phương cần phải tập trung tháo gỡ, tập trung triển khai thực hiện triệt để.

Quốc Bình

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 859
  • Hôm nay: 29629
  • Trong tuần: 200,544
  • Tất cả: 39,205,694

Chung nhan Tin Nhiem Mang