English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2023

Chiều ngày 19/12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2023. Ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đến dự và chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh có đại điện lãnh đạo Sở Tư pháp cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan cùng dự hội nghị. 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh

Năm 2022, với tinh thần vào cuộc “từ sớm, từ xa”, toàn ngành Tư pháp đã chủ động thực hiện, ban hành sớm các văn bản để triển khai chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, địa phương hoặc các nhiệm vụ đột xuất thuộc lĩnh vực quản lý. Ngoài thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên ngày càng nhiều và nặng nề hơn, toàn ngành đã tập trung giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh. 

Công tác thẩm định đề nghị xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) luôn được Bộ, ngành Tư pháp tập trung thực hiện, chú trọng nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ theo quy định. Năm 2022, Bộ Tư pháp đã thẩm định 283 dự thảo; tổ chức Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ thẩm định 521 dự thảo; các Sở Tư pháp thẩm định gần 5.000 dự thảo và trên 2.800 dự thảo do các Phòng Tư pháp thẩm định.

Công tác kiểm tra VBQPPL được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện và quyết liệt trong kiến nghị xử lý các văn bản có nội dung trái pháp luật. Trong năm, toàn ngành đã kiểm tra theo thẩm quyền 11.676 VBQPPL.

Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) đã hoàn thành vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ giao. Thể chế về THADS tiếp tục được hoàn thiện, kịp thời triển khai thực hiện đã góp phần giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, nâng cao hiệu quả thi hành án tín dụng ngân hàng và thu hồi tài sản cho nhà nước trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Kết quả thi hành xong về tiền đã đạt trên 75.035 tỷ đồng, tăng 14,5% so với năm 2021, trong đó, kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng là trên 15.989 tỷ đồng, tăng trên 11.895 tỷ đồng so với năm 2021.

Công tác quản lý nhà nước về hộ tịch, quốc tịch, công chứng tiếp tục được tăng cường, công tác thanh tra hành chính, hướng dẫn nghiệp vụ được chú trọng và kịp thời giải quyết nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục hoàn thiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử  với gần 58,3 triệu dữ liệu hộ tịch các loại, bao gồm: gần 36,4 dữ liệu đăng ký khai; hơn 08 triệu dữ liệu đăng ký kết hôn; gần 6,1 triệu trường hợp đăng ký khai tử và hơn 7,8 triệu dữ liệu đăng ký các sự kiện hộ tịch khác.

Năm 2023, ngành Tư pháp đưa ra 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện và thể chế hoá kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, kết luận, chỉ thị; tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; tăng cường công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng của ngành tư pháp; cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức tư pháp theo vị trí việc làm; tăng cường năng lực tham mưu cho Chính phủ; tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp; tập trung nâng cao hiệu quả thực hiện đầu tư công; giải quyết kịp thời yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Phạm Bình Minh ghi nhận và biểu dương thành tích ngành Tư pháp đạt được trong năm 2022. Về nhiệm vụ trong năm 2023, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị ngành Tư pháp tiếp tục quán triệt, thể chế hoá kịp thời đầy đủ, đồng bộ, chính xác các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; nghiên cứu hoàn thiện thể chế pháp luật, xác định rõ cơ chế phân công phối hợp; tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp; rà soát, đơn giản hoá các thủ tục nhằm phục vụ người dân; hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 04 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế...

Trúc Phương

 

 

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 687
  • Hôm nay: 26119
  • Trong tuần: 155,598
  • Tất cả: 39,127,304

Chung nhan Tin Nhiem Mang