Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
03/2024/TT-BCT 30/01/2024 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong lĩnh vực nhượng quyền thương mại, văn phòng đại diện và chi nhánh của thương nhân nước ngoài, hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài Tải về
01/2024/TT-BCT 15/01/2024 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu Tải về
02/2024/TT-BCT 15/01/2024 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân Tải về
42/2023/TT-BCT 28/12/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại Tải về
41/2023/TT-BCT 28/12/2023 Thông tư Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương Tải về
43/2023/TT-BCT 28/12/2023 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá Tải về
39/2023/TT-BCT 27/12/2023 Thông tư Quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2024 Tải về
37/2023/TT-BCT 22/12/2023 Thông tư Quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2024 Tải về
21/2023/TT-BCT 14/11/2023 Thông tư Quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia Tải về
16/2023/TT-BCT 31/08/2023 Thông tư Hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt Tải về
12