Bảng giá đất Thành phố Trà Vinh năm 2024
Lượt xem: 857

 

(Đơn vị tính: 1000 đồng/m2)

Tên đường phố

Đoạn đường  Loại đường phố Giá đất
Từ
Đến
  Đường Dương Quang Đông (Đường kho   dầu)  Đường Hùng Vương  Đường Nguyễn Thiện Thành (đường   tránh QL53) 4 4.000
 Đường Dương Quang Đông (Đường Kho   dầu)  Đường Nguyễn Thiện Thành (Đường tránh QL 53)  Hẻm đal (cặp thửa đất 490, tờ bản   đồ   15, p5) 4 4.000
  Đường Dương Quang Đông  Hẻm đal (cặp thửa đất 490, tờ bản   đồ 15, p5)   Kênh thủy lợi ( cống Điệp Thạch củ) 4 1.500
 Đường Thạch Ngọc Biên  Đường Lê Văn Tám  Đường Sơn Thông   1.500
 Đường D5  Đường Hùng Vương  Đường Nguyễn Thiện Thành (đường   tránh QL53)    3.500
 Đường giao thông và hệ thống thoát nước P2 và P7, TPTV  Đường 19/5 nối dài  Đường Trần Phú nối dài   3.000
Đường D10  Đường Đại đội trinh sát  Hết trụ sở Công an tỉnh   2.500
Tuyến trung tâm chính trị hành chính tỉnh Trà Vinh  Tuyến đường D10  Đường Sơn Thông   2.500
 Tuyến trung tâm chính trị hành chính tỉnh Trà Vinh  Đường Sơn Thông  Sông Long Bình ( hết tờ bản đồ số 19)   2.000
 Đường cặp kênh đại  Đường Ngô Quốc Trị  Đường Nguyễn Hòa Luông   1.500
 Đường nhựa vào Đại đội Trinh Sát  Đường Võ Nguyên Giáp  Hết tuyến   2.500
 Đường N7  Đường Phạm Ngũ Lão  Đường Võ Văn Kiệt   1.500
 Đường N6  Đường D5  Hết tuyến   1.800

Tin khác