Quyết định số: 1212/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022 và Tết Nguyên đáng năm 2023.
Lượt xem: 1579
Xem chi tiết: tại đây