Thông báo giá trúng thầu thuộc dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế thị xã Duyên Hải (gói thầu số 19: cung cấp và lắp đặt hệ thống khí y tế; gói thầu số 25: cung cấp vằ lắp đặt hệ thống Scanner 32 lát; gói thầu số 31: cung cắp và lắp đặt thiết bị khoa VLTL- PHCN)
Lượt xem: 167
Xem chi tiết: tại đây
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 3 4 5  ...