Thông báo về việc mời tham gia thẩm định giá thiết bị hạng mục: Sửa chữa thiết bị (thay thế linh kiện, phụ kiện và vật tư) 02 trạm quan trắc không khí tự động, liên tục và Kế hoạch: Vận hành, bảo dưỡng, bảo trì; sửa chữa; hiệu chuẩn, kiểm định; vận hành máy chủ 02 trạm quan trắc không khí tự động, liên tục năm 2024
Lượt xem: 109
Xem chi tiết: tại đây
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 3 4 5  ...