Bản tin dự báo thời tiết biển ngày mai 12/4/2024
Lượt xem: 133

 BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN

Ngày mai 12/4/2024

 

I.                  DỰ BÁO, CẢNH BÁO CHO 24 GIỜ TỚI:

 

Yếu tố /

Vùng biển dự báo

Thời tiết

Tầm nhìn xa (km)

Gió

Trạng thái mặt biển

Hướng

Tốc độ

(cấp

Beaufort)

Vùng biển

Khu vực tỉnh

Trà Vinh

Mây thay đổi. Không mưa.

Trên 10km

Đông đến Đông Bắc

Cấp 5

Độ cao sóng cao từ 1.5 - 2.5m. Biển động nhẹ.

 

 

II.               CẢNH BÁO CHO 48-72 GIỜ TỚI :     

 

Trên vùng biển, gió Đông đến Đông Bắc giảm dần và có cường độ khoảng cấp 4-5. Biển động nhẹ. Thời tiết biển hầu như không mưa.