Bản tin dự báo thời tiết biển ngày mai 17/02/2024
Lượt xem: 99

 BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN

Ngày mai 17/02/2024

 

I.       DỰ BÁO, CẢNH BÁO CHO 24 GIỜ TỚI:

 

Yếu tố /

Vùng biển dự báo

Thời tiết

Tầm nhìn xa (km)

Gió

Trạng thái mặt biển

Hướng

Tốc độ

(cấp

Beaufort)

 

Vùng biển

Khu vực tỉnh

Trà Vinh

Mây thay đổi.

không mưa.

 

Trên 10km.

 

Đông Bắc

Cấp 5,

có lúc

cấp 6,

giật cấp

7-8 từ

ngày mai

giảm

dần xuống

cấp 5,

giật cấp

6-7,

từ trưa còn

ở mức

cấp 4-5

Sóng biển

cao từ

1.5-3.0m.

Biển

động từ

ngày mai

biển động

nhẹ.

 

II.        CẢNH BÁO CHO 48-72 GIỜ TỚI :    

Trên vùng biển, gió Đông Bắc có cường độ ít thay đổi, ở mức cấp 4-5, biển có lúc động nhẹ. Thời tiết biển không mưa.