Bản tin dự báo thời tiết biển ngày mai 20/02/2024
Lượt xem: 106

 BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN

Ngày mai 20/02/2024

 

I.       DỰ BÁO, CẢNH BÁO CHO 24 GIỜ TỚI:

 

Yếu tố /

Vùng biển dự báo

Thời tiết

Tầm nhìn xa (km)

Gió

Trạng thái mặt biển

Hướng

Tốc độ

(cấp

Beaufort)

 

Vùng biển

Khu vực tỉnh

Trà Vinh

Mây thay đổi.

không mưa.

 

Trên 10km.

 

Đông Bắc

Cấp 4

Sóng biển

cao từ

0.5-1.5m.

Biển

Bình thường.

II.        CẢNH BÁO CHO 48-72 GIỜ TỚI :    

Trên vùng biển, gió Đông Bắc phổ biến ở mức cấp 4, biển bình thường. Thời tiết biển không mưa.