Bản tin dự báo thời tiết biển ngày mai 23/02/2024
Lượt xem: 104

 BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN

Ngày mai 23/02/2024

 

I.       DỰ BÁO, CẢNH BÁO CHO 24 GIỜ TỚI:

 

Yếu tố /

Vùng biển dự báo

Thời tiết

Tầm nhìn xa (km)

Gió

Trạng thái mặt biển

Hướng

Tốc độ

(cấp

Beaufort)

Vùng biển

Khu vực tỉnh

Trà Vinh

Mây thay đổi.

Không mưa

Trên 10km.

Đông đến

Đông Bắc

Cấp 3, cấp 4.

Sóng

biển cao từ

0.5-1.5m. Biển bình thường

 

II.        CẢNH BÁO CHO 48-72 GIỜ TỚI :     

Trên vùng biển ngoài khơi, gió Đông Bắc tăng dần và đạt cường độ cấp 4-5. Thời tiết biển không mưa.