Bản tin dự báo thời tiết biển ngày mai 24/02/2024
Lượt xem: 83

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN

Ngày mai 24/02/2024

 

I.       DỰ BÁO, CẢNH BÁO CHO 24 GIỜ TỚI:

 

Yếu tố /

Vùng biển dự báo

Thời tiết

Tầm nhìn xa (km)

Gió

Trạng thái mặt biển

Hướng

Tốc độ

(cấp

Beaufort)

Vùng biển

Khu vực tỉnh

Trà Vinh

Mây thay đổi.

Không mưa

Trên 10km.

Đông đến

Đông Bắc

Cấp 4, từ đêm nay cấp 4-5.

Sóng biển cao từ 1.0-2.0m. Biển bình thường, từ đêm nay biển động nhẹ.

 

II.        CẢNH BÁO CHO 48-72 GIỜ TỚI :     

Trên vùng biển ngoài khơi, gió Đông Bắc tăng dần ở mức cấp 5, cấp 6. Thời tiết biển không mưa.