Bản tin dự báo thời tiết biển ngày mai 29/02/2024
Lượt xem: 109

 BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN

Ngày mai 29/02/2024

 

I.       DỰ BÁO, CẢNH BÁO CHO 24 GIỜ TỚI:

 

Yếu tố /

Vùng biển dự báo

Thời tiết

Tầm nhìn xa (km)

Gió

Trạng thái mặt biển

Hướng

Tốc độ

(cấp

Beaufort)

 

Vùng biển

Khu vực tỉnh

Trà Vinh

Mây thay đổi.

không mưa.

 

Trên 10km.

 

Đông đến Đông Bắc

Cấp 5

có lúc

cấp 6, giật cấp 7

Sóng biển

cao từ

1.5-3.0m.

Biển

Động.

II.        CẢNH BÁO CHO 48-72 GIỜ TỚI :    

Trên vùng biển, gió Đông Bắc giảm cường độ xuống cấp 5, giật cấp 6-7; từ ngày 01/03 gió tăng dần ở mức cấp 6, giật cấp 7-8. Thời tiết biển không mưa.