Bản tin dự báo thời tiết thủy văn ngày mai 16/02/2024
Lượt xem: 105

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT THUỶ VĂN

Ngày 15 tháng 02 năm  2024

 

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 16/02/2024: mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng.

Gió đông bắc cấp 3, có lúc cấp 4.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ.

Mực nước trên các sông chính trong tỉnh:

- Trên sông Cổ Chiên tại Vàm Trà Vinh: 155cm, thấp hơn ngày hôm nay: 15cm;

- Trên sông Hậu tại thị trấn Cầu Quan: 160cm, thấp hơn ngày hôm nay: 15cm.

- Độ mặn cao nhất trên Sông Long Toàn tại Long Toàn: 13.0‰, nhỏ hơn ngày hôm nay: 0.4‰;

- Độ mặn cao nhất trên sông Hậu tại Trà Kha: 12.0‰, nhỏ hơn ngày hôm nay: 0.7‰; tại Cầu Quan: 5.0‰, nhỏ hơn ngày hôm nay: 0.2‰;

- Độ mặn cao nhất trên sông Cổ Chiên tại Hưng Mỹ: 11.0‰, nhỏ hơn ngày hôm nay: 0.2‰, Trà Vinh: 3.8‰, nhỏ hơn ngày hôm nay: 0.2‰.

Thời tiết biển:

VÙNG BIỂN TỪ BÀ RỊA-VŨNG TÀU ĐẾN CÀ MAU

§  Mây thay đổi. Không mưa

§  Tầm nhìn xa trên 10km.

§  Gió đông bắc cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7.

§  Biển động nhẹ đến động.

VÙNG BIỂN CÀ MAU – KIÊN  GIANG VÀ PHÚ QUỐC 

§  Mây thay đổi. không mưa

§  Tầm nhìn xa trên 10km

§  Gió đông đông bắc cấp 4, có lúc cấp 5.

§  Biển bình thường, có lúc động nhẹ.