ĐƯỜNG DÂY NÓNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Lượt xem: 346

1.     Tiếp nhận phản ánh kiến nghị: 02943 867 931 (Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư)

2.     Tư vấn đăng ký doanh nghiệp: 02943 867 107 (Phòng Đăng ký kinh doanh)

3.     Tư vấn đăng ký đầu tư: 02943 753 839 (Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp)

Tin khác