7 trường hợp thu hồi sổ hộ khẩu khi đăng ký cư trú
Lượt xem: 5860
Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong CSDL về cư trú và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Sổ hộ khẩu. Ảnh: Internet

Theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 26, Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật cư trú có hiệu lực từ ngày 1/7/2021, khi người dân đi làm các thủ tục sau mà dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Cụ thể gồm 07 trường hợp sau: Thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú; điều chỉnh thông tin trong CSDL về cư trú; tách hộ; xoá đăng ký thường trú; đăng ký tạm trú; gia hạn tạm trú; xóa đăng ký tạm trú. 

Như vậy, nếu người dân thực hiện 1 trong 7 thủ tục trên mà dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú sẽ thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đang sử dụng. Sau khi giải quyết thủ tục cho người dân xong, cơ quan đăng ký cư trú sẽ cấp cho người dân thông báo kết quả giải quyết đăng ký cư trú. Thông báo này sẽ được người dân sử dụng cho các thủ tục, giao dịch về sau. 

Ngoài ra, tại khoản 3, Điều 38, Luật Cư trú năm 2020 quy định: Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú cho đến hết ngày 31-12-2022. Trường hợp thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khác với thông tin trong cơ sở dữ liệu (CSDL) về cư trú thì sử dụng thông tin trong CSDL về cư trú.

Phạm Hơn

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image