Bỏ danh hiệu học sinh tiên tiến đối với bậc THCS và THPT
Lượt xem: 39557
Đây là quy định mới đáng chú ý tại Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/9/2021.

Ảnh minh họa

 Cũng theo Thông tư 22, việc xếp loại học lực của học sinh không còn dựa vào điểm trung bình các môn học như trước đây. Thay vào đó, học sinh được đánh giá bằng hình thức nhận xét và điểm số.

Hình thức đánh giá bằng nhận xét áp dụng với các môn:  Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Âm nhạc, Mỹ thuật, Nội dung giáo dục của địa phương, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Hình thức đánh giá bằng nhận xét kết hợp với điểm số áp dụng cho các môn học còn lại.

Các mức đánh giá học sinh bao gồm: Tốt, Khá, Đạt và Chưa đạt.

Học sinh sẽ được khen thưởng với 02 danh hiệu: "Học sinh Xuất sắc" và "Học sinh Giỏi"

Việc đánh giá, khen thưởng học sinh theo Thông tư này được thực hiện theo lộ trình:

- Từ năm học 2021 - 2022: Áp dụng với học sinh lớp 6.

- Từ năm học 2022 - 2023: Áp dụng với học sinh lớp 7 và lớp 10.

- Từ năm học 2023 - 2024: Áp dụng với học sinh lớp 8 và lớp 11.

- Từ năm học 2024 - 2025: Áp dụng với học sinh lớp 9 và lớp 12.

P.A