Các chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển du lịch tại Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2025
Lượt xem: 5686
Ngày 10/6/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh đã thông qua Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2025. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 20/6/2022. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (trừ trường hợp các dự án có Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền).

Ảnh minh họa

Điều kiện hỗ trợ chung:

- Được cấp có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận, thẩm định, cấp biển hiệu công nhận đủ điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch.

- Mỗi dự án đầu tư du lịch phải cam kết thực hiện ít nhất từ 3 năm trở lên và cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật có liên quan. Trong quá trình thực hiện nếu xảy ra rủi ro, trường hợp bất khả kháng dẫn đến kinh doanh thua lỗ thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có văn bản đề nghị dừng thực hiện dự án gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

- Trong cùng một nội dung hỗ trợ, các đối tượng được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết này thì không được hưởng hỗ trợ theo quy định khác. Các đối tượng đã được hỗ trợ giai đoạn 2018 - 2021 thì giai đoạn 2022 - 2025 tiếp tục được hỗ trợ đối với các nội dung hỗ trợ khác so với giai đoạn 2018 - 2021.

Ngoài việc được thụ hưởng các chính sách hiện hành khác về đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh còn được hưởng các chính sách đặc thù sau:

(1) Hỗ trợ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư làm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh

- Hỗ trợ hộ gia đình đầu tư xây dựng nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay), phòng nghỉ tại trang trại, nông trại (farmstay) để phục vụ khách du lịch 30 triệu đồng/1 phòng; tối thiểu 2 phòng, tối đa 5 phòng.

- Hỗ trợ hộ gia đình chỉnh trang nhà cửa, mua sắm trang thiết bị, xây dựng không gian đón khách để tham gia chuỗi du lịch cộng đồng. Định mức hỗ trợ tương đương hoặc bằng 50% chi phí chỉnh trang nhà cửa, mua sắm trang thiết bị, xây dựng không gian đón khách nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng/1 hộ.

- Hỗ trợ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư dịch vụ vui chơi, giải trí, trò chơi dân gian phục vụ khách du lịch 30 triệu đồng/1 điểm.

- Hỗ trợ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư, khôi phục nghề truyền thống phục vụ du lịch cộng đồng với mức hỗ trợ 50% chi phí mua sắm thiết bị, dụng cụ sản xuất nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng/1 điểm.

- Hỗ trợ câu lạc bộ, đội văn nghệ dân gian tại các điểm du lịch, khu du lịch hoặc tại các nơi có kết nối đón và phục vụ du khách 20 triệu đồng/1 câu lạc bộ hoặc 1 đội văn nghệ.

- Hỗ trợ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư cơ sở vật chất tại các khu, tụ điểm du lịch. Bao gồm: đầu tư nhà vệ sinh công cộng, xây dựng hệ thống thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, bãi đậu xe.

(2) Hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư dự án xây dựng nhà hàng ẩm thực đặc trưng kết hợp bán đặc sản, hàng lưu niệm, hàng OCOP tỉnh Trà Vinh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh: mức hỗ trợ 500.000 đồng/m2 mặt sàn xây dựng, tối đa không quả 200 triệu đồng/nhà hàng.

(3) Hỗ trợ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư mua sắm phương tiện vận chuyển khách du lịch. Bao gồm:

- Đầu tư mua sắm phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch được hỗ trợ 30% giá trị phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch nhưng không quá 50 triệu đồng/phương tiện, tối đa không quá 150 triệu đồng/dự án.

- Đầu tư mua sắm phương tiện giao thông thô sơ sẽ được hỗ trợ 50% giá trị phương tiện vận chuyển nhưng không quá 10 triệu đồng/phương tiện, tối đa không quá 50 triệu đồng/dự án.

- Hỗ trợ đầu tư mua sắm xe điện vận chuyển khách du lịch 15% giá trị phương tiện nhưng không quá 50 triệu đồng/phương tiện, tối đa không quá 150 triệu đồng/dự án.

(4) Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, cơ sở, hộ gia đình kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên, nếu có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho người lao động. Từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng/người (tùy theo thời gian đào tạo, bồi dưỡng). Tổng kinh phí hỗ trợ tối đa không quá 50 triệu đồng/khóa đào tạo.

(5) Hỗ trợ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân lãi suất vay ngân hàng để đầu tư  phát triển du lịch: 50% lãi suất tiền vay ngân hàng nhưng số tiền được hỗ trợ tối đa không quá 150 triệu đồng/dự án và được hỗ trợ lãi suất theo từng năm (Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ theo các nội dung (1), (2), (3), (4) thì không được hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng theo quy định này).

Thời gian hỗ trợ từ ngày 20/6/2022 đến hết ngày 31/12/2025.

Thạch Kim Khánh