Công an xã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
Lượt xem: 5563
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 Nghị định: Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu và Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo; có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023.

Ảnh minh họa (Nguồn: Báo Chính phủ)

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP đã bổ sung thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh đối với Công an cấp xã. 

Cụ thể, Công an cấp xã chịu trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh, bao gồm: cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú có quy mô kinh doanh dưới 10 phòng, cơ sở kinh doanh khí là hộ kinh doanh. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được cấp cho cơ sở kinh doanh dưới dạng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử và có giá trị pháp lý tương đương.

Nghị định cũng đã bổ sung hình thức nộp hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục về con dấu như sau: nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan đăng ký mẫu con dấu; nộp qua dịch vụ bưu chính công ích và nộp qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an (trừ các văn bản, giấy tờ không được phép đăng tải qua hệ thống mạng theo quy định của pháp luật).

Liên quan đến quy định về cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa nổ, thuốc pháo hoa, Nghị định đã quy định thời hạn cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ có thời hạn 60 ngày. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nộp trên cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc gửi qua đường bưu chính về Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp nộp văn bản đề nghị tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thì văn bản đề nghị bổ sung họ tên, số căn cước công dân, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đến liên hệ. 

Nghị định cũng đã quy định thời hạn cấp giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Giấy phép có thời hạn 30 ngày. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nộp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc gửi qua đường bưu chính về cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho doanh nghiệp kinh doanh pháo hoa. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp nộp văn bản đề nghị tại cơ quan cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì văn bản đề nghị bổ sung họ tên, số căn cước công dân, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đến liên hệ...

Phạm Hơn

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image