Điểm mới Luật Phòng, chống ma tuý 2021: Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy
Lượt xem: 6260
Ngày 30/3/2021, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật Phòng, chống ma túy, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 gồm 08 chương, 55 điều, quy định cụ thể về phòng, chống ma túy; quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; cai nghiện ma túy; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy; quản lý Nhà nước và hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy.

Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, có nhiều điểm mới; trong đó có quy định về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Theo đó, việc quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy được xem là biện pháp tích cực nhằm giúp họ không tiếp tục sử dụng và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật. Việc quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy sẽ thực hiện ngay từ lần đầu phát hiện có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và không phải là biện pháp xử lý vi phạm hành chính.

Nội dung quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy bao gồm: tư vấn, động viên, giáo dục, giúp đỡ người sử dụng trái phép chất ma túy để họ không tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy; xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể; ngăn chặn người sử dụng trái phép chất ma túy có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả xét nghiệm dương tính của người cư trú tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm ra quyết định và tổ chức quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy cư trú tại địa phương; thời hạn quản lý là 01 năm kể từ ngày ra quyết định.

Gia đình người sử dụng trái phép chất ma túy có trách nhiệm: quản lý, giáo dục người sử dụng trái phép chất ma túy; ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; cung cấp thông tin về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của người sử dụng trái phép chất ma túy cho công an cấp xã nơi người đó cư trú; ngăn chặn người sử dụng trái phép chất ma túy có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội; phối hợp với cơ quan có thẩm quyền đưa người sử dụng trái phép chất ma túy đi xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể.

Cơ quan, tổ chức nơi người sử dụng trái phép chất ma túy làm việc, cộng đồng nơi người sử dụng trái phép chất ma túy sinh sống có trách nhiệm: động viên, giúp đỡ, giáo dục người sử dụng trái phép chất ma túy; ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; phối hợp với gia đình, cơ quan có thẩm quyền đưa người sử dụng trái phép chất ma túy đi xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể./.

Phạm Hơn

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image