Hộ chiếu phổ thông mẫu cũ vẫn tiếp tục sử dụng khi chưa hết hạn
Lượt xem: 4795
Thông tư số 73/2021/TT-BCA, ngày 29/6/2021 của Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan. Theo đó, từ ngày 01/7/2022, Bộ Công an sẽ bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới (không chip) cho công dân. Hộ chiếu phổ thông mới đảm bảo các kỹ thuật bảo an, khó làm giả.

Người dân đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Trà Vinh làm hộ chiếu phổ thông mẫu mới

Trường hợp công dân đang sử dụng hộ chiếu phổ thông mẫu cũ được cấp trước ngày 01/7/2022 vẫn tiếp tục sử dụng đến thời gian hết hạn ghi trong hộ chiếu. Bộ Công an đã chuyển các mẫu hộ chiếu ngoại giao, công vụ, phổ thông không gắn chíp điện tử theo mẫu mới cho Bộ Ngoại giao để thông báo đến cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan, tổ chức quốc tế có liên quan biết.

Người dân tập trung đông trong những ngày đầu triển khai  cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới.

Tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Trà Vinh trong những ngày đầu triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới, số lượng công dân đến làm tương đối đông. Trong khi đó đơn vị làm thủ tục cấp hộ chiếu chỉ tiếp nhận và thực hiện khoảng 200 hồ sơ/ngày. Để tránh thời gian chờ đợi của công dân, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Trà Vinh đề nghị người dân nên chủ động khai tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an: https://dichvucong.bocongan.gov.vn để giúp tiết kiệm thời gian, chi phí của công dân mà không cần đến trực tiếp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Trà Vinh để nộp tờ khai, chụp ảnh.

Xuân Thảo

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image