Hỗ trợ BHYT cho người thuộc hộ nghèo thoát nghèo vượt chuẩn cận nghèo cuối năm 2022
Lượt xem: 6385
HĐND tỉnh Trà Vinh vừa ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc ban hành Nghị quyết phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ BHYT cho người thuộc hộ nghèo thoát nghèo vượt chuẩn cận nghèo cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, Nghị quyết đã phê duyệt 9.245 ngưi thuộc danh sách người thuộc hộ nghèo thoát nghèo vượt chuẩn cận nghèo được hỗ trợ BHYT với tổng kinh phí hỗ trợ gần 4,5 tỷ đồng. Ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ BHYT cho người thuộc danh sách phê duyệt trong thời gian 6 tháng. Có 3 địa phương được hỗ trợ nhiều nhất là huyện Trà Cú với 3.890 người; huyện Cầu Ngang với 3.389 người và huyện Duyên Hải với 1.383 người.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X - kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 14/7/2023. 

Hồng Đậm