Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022
Lượt xem: 4793
Chiều ngày 24/6, tại UBND phường 9, thành phố Trà Vinh, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022. 

Các chư tăng, ban quản trị các chùa tham dự buổi tuyên truyền

 Tham dự có ông Hà Thanh Sơn, Phó Trưởng Ban dân tộc tỉnh; Thượng tá Thạch Chane Đa, Phó Trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh, đại diện UBND phường 9 và cùng 50 người đại diện cho chư tăng, ban quản trị các chùa trên địa bàn thành phố Trà Vinh và huyện Càng Long.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên thông báo về tình hình có liên quan an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; phổ biến các quy định của pháp luật và chính sách của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân tộc và chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, tuyền truyền các quy định của Hiến pháp và pháp luật về quyền sống, quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể; quyền bảo vệ thông tin cá nhân, quyền tiếp cận thông tin; quyền nhân thân, quyền nơi ở hợp pháp, quyền được tự do cư trú; quyền tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng; quyền bầu cử, ứng cử và tham gia công việc của Nhà nước, xã hội, quyền bình đẳng được pháp luật bảo vệ khi tham gia tố tụng.

Các chư tăng và ban quản trị chùa còn được thông tin về một số văn bản, chính sách dân tộc hiện hành (Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2020 – 2030; Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc; Nghị quyết số 120/NĐ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu).

Thượng tá Thạch Chane Đa, Phó Trưởng  phòng An ninh nội địa Công an tỉnh

báo cáo tình hình an ninh, trật tự

 Qua hội nghị tuyên truyền, phố biến chính sách pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 góp phần đẩy mạnh việc tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và công tác dân tộc và chính sách dân tộc nói riêng. Góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng dân tộc thiểu số. Nâng cao nhận thức cho các chư tăng, ban quản trị chùa trong việc thực hiện chính sách dân tộc, những kiến thức cơ bản và nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động trong vùng dân tộc thiểu số để làm sơ sở trong công tác vận động quần chúng tại địa phương.

Được biết, thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, phố biến chính sách pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số được 7 cuộc với gần 400 chức sắc, người có uy tín, chư tăng và ban quản trị các chùa trên địa bàn toàn tỉnh tham dự.

Phạm Hơn