Hơn 2.600 hòa giải viên, tập huấn viên ở cơ sở tham gia tập huấn nghiệp vụ hòa giải, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020
Lượt xem: 3991
Ngày 21/10, Tại Trường Đại học Trà Vinh, Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 cho các hòa giải viên ở các ấp, khóm, xã phường, thị trấn trong tỉnh. Đến dự có ông Trần Hoàng Khâm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh và trên 800 đại biểu là các hòa giải viên ở các ấp, khóm, xã phường, thị trấn của 3 huyện Càng Long, Châu Thành và thành phố Trà Vinh.

Giảng viên Trường Cao đẳng Luật Miền Nam đang phổ biến các chuyên đề tại lớp tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020

 Đây là một 4 lớp tập huấn được Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh phối hợp cùng với Vụ phổ biến giáo dục pháp luật thuộc Bộ Tư pháp và Trường Cao đẳng Luật Miền Nam tổ chức cho trên 2.600 lượt hòa giải viên, tập huấn viên cấp tỉnh, huyện và cấp xã trong tỉnh theo đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022 ” trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị các học viên được báo cáo viên của Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật thuộc Bộ Tư pháp và giảng viên Trường Cao đẳng Luật Miền Nam truyền đạt nội dung của các chuyên đề về kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; một số quy định pháp luật vận dụng trong hòa giải và cũng như cập nhật thông tin các văn bản pháp luật mới. Qua đó, giúp cho các hòa giải viên ở cơ sở, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh nắm vững kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, đồng thời tuyên truyền phổ biến kịp thời sâu rộng trong cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết trong nội bộ nhân dân, tương thân, tương ái, giữ gìn đạo đức, tình làng nghĩa xóm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống các tệ nạn xã hội.

Toàn cảnh lớp tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020

Theo Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh cho biết: Sau khi Luật Hòa giải ở cở sở năm 2013 ra đời và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2014. Trong 2 năm gần đây, công tác hòa giải ở cơ sở của tỉnh Trà Vinh có chuyển biến tích cực với tổng số vụ việc được tổ hòa giải ở cơ sở tiếp nhận là 1.579 vụ việc và đưa ra hòa giải thành được 1.247 vụ việc chiếm 80% trong tổng số vụ việc được tiếp nhận. Cùng với đó trong 6 tháng đầu năm 2020, các tổ hòa giải ở cơ sở cũng đã tiếp nhận được trên 809 vụ việc, đưa ra hòa giải 764 vụ việc, trong đó có 572 vụ việc hòa giải thành, chiếm trên 76% tổng số vụ việc tiếp nhận. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 798 tổ hòa giải ở cơ sở với gần 6.200 hòa giải viên ở cơ sở và trong quá trình hòa giải, các hòa giải viên ở cơ sở đã áp dụng, vận dụng kiến thức pháp luật cũng như phong tục tập quán, quy ước, hương ước của địa phương để giải thích, thuyết phục và hướng dẫn các bên tham gia hòa giải hiểu được quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình theo qui định pháp luật để họ tự lựa chọn, thỏa thuận, dàn xếp với nhau về những mâu thuẫn, tranh chấp. Đồng thời, thông qua hòa giải cũng góp phần tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và đưa pháp luật vào cuộc sống./.

Phương Thảo