Hướng dẫn cách nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến
Lượt xem: 7311
Người dân có thể lên Cổng dịch vụ công quốc gia nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến, nhận giấy tờ tại nhà qua dịch vụ Bưu điện.

Về trình tự nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến, Cơ quan chức năng hướng dẫn các bước để người dân thực hiện như sau:

Bước 1. Sau khi lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính đối với người vi phạm, biên bản được nhập vào hệ thống phần mềm xử lý vi phạm. Trên cơ sở các nội dung của biên bản vi phạm hành chính, hệ thống sẽ tự động ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, số quyết định này thực hiện theo quy định của Chính phủ và sẽ là số duy nhất để người vi phạm có thể truy cập, tra cứu thông tin vi phạm của mình.

Bước 2. Các nội dung được trích xuất từ quyết định xử phạt vi phạm hành chính đưa lên Cổng dịch vụ công quốc gia bao gồm: Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính; tên cơ quan ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; thông tin của người vi phạm (họ và tên, số giấy phép lái xe, số điện thoại do người vi phạm cung cấp, số tiền nộp phạt); Kho bạc (ngân hàng) thu tiền xử phạt; hành vi vi phạm; thời gian vi phạm; địa điểm vi phạm; hình thức xử phạt bổ sung (thời gian tước quyền sử dụng giấy phép lái xe).

Bước 3. Thông tin về quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Cơ quan Cảnh sát giao thông cung cấp sẽ được Cổng Dịch vụ công Quốc gia chuyển đến người vi phạm qua tin nhắn điện thoại (do người vi phạm cung cấp).

Bước 4. Kho bạc nhà nước (Ngân hàng) sẽ kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia để tiến hành thủ tục nộp phạt cho người vi phạm, đồng thời phản hồi lại thông tin đã hoàn thành việc nộp phạt về Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Bước 5. Bưu điện sẽ kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thực hiện việc chuyển phát giấy tờ do cơ quan Cảnh sát giao thông đang tạm giữ về địa chỉ người vi phạm đăng ký để nhận lại sau khi đã chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Bước 6. Thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia người vi phạm có thể hoàn thành việc nộp tiền phạt, đăng ký địa chỉ để nhận lại giấy tờ do cơ quan Cảnh sát giao thông đang tạm giữ sau khi đã chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Bước 7. Cổng Dịch vụ công Quốc gia phản hồi lại thông tin người vi phạm đã hoàn thành việc nộp tiền phạt, đăng ký địa chỉ để nhận lại giấy tờ do Cơ quan Cảnh sát giao thông đang tạm giữ sau khi đã chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính về Cục Cảnh sát giao thông.

Bước 8. Cục Cảnh sát giao thông phản hồi lại thông tin người vi phạm đã hoàn thành việc nộp tiền phạt, đăng ký địa chỉ để nhận lại giấy tờ do Cơ quan Cảnh sát giao thông đang tạm giữ sau khi đã chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính về các điểm xử lý vi phạm của Công an địa phương.

Bước 9. Cơ quan Cảnh sát giao thông qua dịch vụ bưu điện sẽ gửi giấy tờ đang tạm giữ về địa chỉ người vi phạm đăng ký qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia để nhận lại. Từ đó, Cơ quan Cảnh sát giao thông qua dịch vụ bưu điện sẽ gửi giấy tờ đang tạm giữ về địa chỉ người vi phạm đăng ký qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia để nhận lại.

Như vậy, người vi phạm chỉ cần đăng nhập Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo địa chỉ: dichvucong.gov.vn

- Tra cứu thông tin và thực hiện các thủ tục nộp tiền phạt vi phạm hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại mục “Thanh toán trực tuyến”:

- Vào phần “Tra cứu, thanh toán vi phạm giao thông” có 02 hình thức tra cứu: (1)Tra cứu theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

(2)Tra cứu theo biên bản vi phạm

- Người vi phạm nhập các thông tin (dấu “*” là thông tin bắt buộc):  Nếu chưa có quyết định xử phạt, Cổng Dịch vụ công sẽ thông báo “Chưa có quyết định xử phạt, mời bạn tra cứu lại sau”. Nếu có quyết định xử phạt, Cổng Dịch vụ công sẽ thông báo như hình:

- Sau khi nhận được thông tin trên, người vi phạm có thể chọn hình thức: Thanh toán trực tuyến và nhận kết quả tại cơ quan xử phạt: Người vi phạm nộp phạt qua Cổng Dịch vụ công và nhận giấy tờ tạm giữ tại đơn vị Cảnh sát giao thông ra quyết định xử phạt; Thanh toán trực tuyến và nhận kết quả tại nhà: Người vi phạm nộp phạt trên Cổng Dịch vụ công và nhận giấy tờ tại nhà qua dịch vụ của Bưu điện.

Một số lưu ý:

Trong trường hợp bị tạm giữ phương tiện, người vi phạm (hoặc người được ủy quyền hợp pháp theo quy định) có thể đóng phạt trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, tuy nhiên sau khi hoàn thành việc đóng phạt thì người vi phạm phải trực tiếp đến cơ quan lập biên bản vi phạm hành chính để làm thủ tục và nhận lại phương tiện đã bị tạm giữ.

Đối với trường hợp bị tạm giữ giấy phép lái xe, chứng nhận đăng ký xe, giấy chứng nhận đăng kiểm có thể đóng phạt trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, khi người vi phạm hoàn thành việc đóng phạt, chọn trên hệ thống nhận lại giấy tờ qua bưu điện. Sau đó người vi phạm sẽ được nhận giấy tờ qua dịch vụ bưu điện.

Đối với trường hợp bị áp dụng hình thức phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, phù hiệu xe, tem kiểm định có thời hạn, có thể đóng phạt trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, sau khi hoàn thành việc đóng phạt, người vi phạm có thể lựa chọn trên hệ thống nhận lại giấy tờ qua bưu điện, hết thời hạn tước ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì người vi phạm sẽ nhận được giấy tờ qua dịch vụ bưu điện. Để thuận tiện cho người dân trong việc thực hiện nộp phạt, đề nghị người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm cung cấp số điện thoại để nhập thông tin xử phạt thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Phạm Hơn

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image