Kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 5276
Ngày 07/4/2022, Ban Chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nhằm tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh kịp thời triển khai áp dụng hóa điện tử.

Lộ trình triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh góp phần công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; tăng cường công tác quản lý, chống gian lận về hóa đơn, kiểm soát, giám sát và ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận, trốn thuế, góp phần thực hiện công bằng nghĩa vụ thuế đối với nhà nước; nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, thực hiện nghiêm quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế.

Mục tiêu chung của kế hoạch là triển khai hóa đơn điện tử cho 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn (có đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ) nhằm đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Theo kế hoạch, Ban chỉ đạo đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Cục Thuế tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh - Truyền hình Trà Vinh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Cục Quản lý thị trường tỉnh, các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan.

Ban chỉ đạo yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ nhiệm vụ tại kế hoạch này tổ chức thực hiện hoặc phối hợp thực hiện; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi về Cục Thuế tỉnh để tổng hợp báo cáo Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Thạch Kim Khánh