Kết quả đáng phát huy trong thực hiện Đề án số 06
Lượt xem: 5080
Qua gần 04 tháng nỗ lực, khẩn trương tập trung mọi nguồn lực triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân (gọi tắt là 02 Dự án) và Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ, bước đầu đạt được một số kết quả rất đáng phát huy.

Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh thăm, động viên

Tổ cấp Căn cước công dân lưu động tại huyện Cầu Kè

 Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án số 06) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 06/01/2022. Đây là Đề án có ý nghĩa rất quan trọng trong việc làm giàu dữ liệu về dân cư, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành để đóng góp vào việc hình thành và khai thác tài sản chung của Quốc gia. Đề án này có 7 quan điểm chỉ đạo và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân, doanh nghiệp thực hiện trên môi trường điện tử.

Để thực hiện đạt hiệu quả Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ, Công an tỉnh Trà Vinh với vai trò chủ công đã tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, cụ thể Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Đề án số 06 cấp tỉnh, với 32 thành viên, do ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Đại tá Trần Xuân Ánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm Phó Trưởng ban thường trực; ban hành 3 quyết định, 7 công văn và 10 báo cáo gửi Tổ Công tác của Chính phủ, chỉ đạo UBND cấp huyện thành lập 871 Tổ công tác tại cấp huyện, cấp xã và cấp ấp, khóm. Riêng Công an tỉnh đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo Công an địa phương tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung, phần việc và nhiệm vụ cốt lõi của Đề án số 06. Bên cạnh, công tác tuyên truyền về Đề án số 06 cũng được chú trọng chỉ đạo thực hiện, các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh đã kịp thời phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích của Đề án số 06 đối với người dân, doanh nghiệp, ứng dụng có hiệu quả các trang mạng xã hội để thực hiện công tác tuyên truyền, tích cực vận động người dân tham gia làm thẻ Căn cước công dân, đăng ký tài khoản định danh điện tử bằng nhiều hình thức, đa dạng và phong phú, qua đó được sự đồng thuận cao, tham gia tích cực từ người dân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nhờ sự quan tâm, phối hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, sự theo dõi, kiểm tra thường xuyên của Ban Giám đốc Công an tỉnh, bước đầu đạt được một số kết quả tiêu biểu như, trong triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến đã tiếp nhận hồ sơ trên lĩnh vực cư trú là 66.400 hồ sơ, trong đó hồ sơ tiếp nhận thông qua cổng Dịch vụ công là 19.807 hồ sơ; Công an địa phương đã triển khai thực hiện “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”, đến hết ngày 30/8/2022 đã làm sạch trên 289.000 trường hợp. Công an tỉnh đã phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện thí điểm sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử, ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNEID) thay thế thẻ Bảo hiểm y tế để khám, chữa bệnh. Đến nay toàn tỉnh đã có 108 cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế thực hiện tra cứu thông tin thẻ Bảo hiểm y tế bằng Căn cước công dân với hơn 8.000 lượt tra cứu. Đến nay, Công an Trà Vinh đã triển khai thực hiện 11 dịch vụ công của Bộ Công an, 14 dịch vụ công của các Bộ, Ngành trong tổng số 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện nhóm phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 05 nhóm tiện ích trên môi trường điện tử theo Đề án số 06.

Tổ cấp Căn cước công dân lưu động thu nhận hồ sơ, thủ tục cấp thẻ

Căn cước công dân tại huyện Châu Thành

Đối với 02 Dự án, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh kịp thời xây dựng, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo Công an các cấp từ tỉnh đến cơ sở và quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao và thần tốc; Ban Giám đốc Công an tỉnh cùng các đơn vị chức năng thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác đăng ký, quản lý cư trú, cấp căn cước công dân và thu thập, cập nhật thông tin dân cư, làm sạch dữ liệu tại 100% đơn vị Công an cấp huyện. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, Giám đốc Công an tỉnh đã điều động 40 cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị tăng cường cho các Tổ công tác Căn cước công dân lưu động thuộc Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố để tham gia thu nhận hồ sơ, thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân cho người dân; Ban Giám đốc Công an tỉnh còn phối hợp với Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Bộ Công an và được hỗ trợ 50 đồng chí, bố trí tăng cường cho Công an các huyện Cầu Kè, Trà Cú, Châu Thành, Cầu Ngang tham gia bảo đảm an ninh, trật tự và tuyên truyền vận động công dân đi làm thẻ Căn cước công dân tại cơ sở. Qua hơn 4 tháng huy động lực lượng, phương tiện tổ chức thực hiện, Công an toàn tỉnh đã thu nhận trên 148.000 hồ sơ, nâng tổng số hồ sơ Căn cước công dân thu nhận được là hơn 940.000 hồ sơ; hồ sơ dữ liệu dân cư đã thu thập được trên hệ thống đạt 99,6%.

Công an các địa phương còn phân công, bố trí lực lượng đưa rước 2.592 trường hợp công dân không có khả năng, điều kiện đi làm thẻ Căn cước công dân; các Tổ cấp Căn cước công dân lưu động của Công an các đơn vị còn đến tận nhà để thực hiện các thủ tục thu nhận hồ sơ, cấp thẻ Căn cước công dân cho 2.893 trường hợp người già yếu, bệnh nặng. Việc làm này được chính quyền và Nhân dân rất đồng tình, ủng hộ, biểu dương và đánh giá cao cán bộ, chiến sĩ Công an Trà Vinh.

Tinh thần tận tụy, trách nhiệm, không ngại khó khăn, gian khổ, dù là ngày hay đêm, kể cả ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật, cán bộ, chiến sĩ Công an Trà Vinh vẫn miệt mài với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, thu nhận hồ sơ thực hiện 02 Dự án và Đề án số 06, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Giám đốc Công an tỉnh giao, hướng đến xây dựng một chính phủ điện tử trong thời gian tới, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho Nhân dân trong thực hiện các thủ tục hành chính. Với kết quả này, Công an Trà Vinh đã được lãnh đạo các cấp biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả thực hiện 02 Dự án và Đề án số 06 tại cơ sở.

Ghi nhận, biểu dương thành tích đạt được, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh khen thưởng 12 tập thể, 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện 02 Dự án và Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ.

Hồ Giang