Lợi ích của tài khoản định danh điện tử khi đã có Căn cước công dân gắn chíp
Lượt xem: 5462
Tài khoản định danh điện tử được xác thực thông tin trên môi trường điện tử (khác biệt với thẻ CCCD vật lý), giúp công dân làm thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đã được đảm bảo của Bộ Công an, nhất là dịch vụ công trực tuyến. 

Tiện ích của định danh điện tử

Tài khoản định danh điện tử có thể được hiểu là “ví giấy tờ điện tử”, là phương thức quản lý thông tin CCCD hay toàn bộ giấy tờ tùy thân trên môi trường mạng. Mục đích nhằm thực hiện các dịch vụ công mà không cần phải xác minh lại thông tin cá nhân của người đó.

Với việc sử dụng tài khoản định danh điện tử, người dân có thể thay thế cho việc xuất trình các giấy tờ quan trọng như giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế , đăng ký xe, thẻ CCCD… khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Đặc biệt, với mức độ 2, người dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử tương đương như việc sử dụng thẻ CCCD (hoặc tương đương hộ chiếu với trường hợp là người nước ngoài) khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ CCCD.

Hiện nay, các thông tin đã tích hợp trên thẻ CCCD là: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe… Do đó, thẻ CCCD gắn chíp giúp người dân không cần mang theo nhiều giấy tờ khi đi làm các thủ tục hành chính. Theo Bộ Công an, người dân có thể sử dụng tài khoản định danh để thông tin về người phụ thuộc, người giám hộ; khai báo lưu trú mọi lúc mọi nơi, không cần phải liên hệ qua cơ quan Công an; cũng có thể tố giác tội phạm với cơ quan công an một cách bảo mật, an toàn mà không lộ, lọt thông tin.

Phạm Hơn