Một số quy định của pháp luật về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử
Lượt xem: 4018
Hoạt động thương mại điện tử là việc tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác. Theo quy định của Thông tư số 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thì hoạt động thương mại điện tử, bao gồm cả trường hợp cá nhân có thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số theo quy định của pháp luật về thương mại điện tử thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư, do đó hộ, cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử có nghĩa vụ thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật về thuế.
 

 

Ảnh minh họa

Để đảm bảo việc tuân thủ của hộ, cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, Cục Thuế tỉnh Trà Vinh lưu ý một số quy định của pháp luật về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử như sau:

1. Các quy định pháp luật trong quản lý thuế:

- Hộ, cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử thực hiện đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; hoặc bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện đăng ký kinh doanh nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Hộ, cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử có thể lựa chọn kê khai nộp thuế theo phương pháp kê khai hoặc phương pháp khoán.

Theo phương pháp kê khai thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế. Việc xác định kê khai theo tháng hoặc quý thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh (kinh doanh không thường xuyên) chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

Theo phương pháp khoán thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày 15 tháng 12 năm trước liền kề năm tính thuế.

2. Các chế tài trong xử lý vi phạm

- Hành vi vi phạm về thời hạn đăng ký thuế quá thời hạn quy định thì bị xử phạt từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng (quy định tại Điều 10 Nghị định 125/2020/NĐ-CP).

- Hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn thì bị xử phạt từ 2 triệu đồng đến 25 triệu đồng (quy định tại Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP).

- Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thì bị phạt tiền từ 1 đến 3 lần số thuế trốn (Điều 17 Nghị định số 125/2020/NÐ-CP).

- Trường hợp trốn thuế với số tiền từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế phải truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trốn thuế theo Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 47 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017).

Cục Thuế tỉnh Trà Vinh đề nghị hộ, cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử tự nguyện, tự giác chấp hành việc đăng ký, kê khai và nộp thuế nhằm tạo sự công bằng trong việc chấp hành pháp luật thuế, góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế, ổn định nguồn thu ngân sách trên địa bàn tỉnh nhà và tránh bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

                                                          Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ NNT